Οι εταίροι του MOOC Dys

Στο εγκεκριμένο έργο με κωδικό έγκρισης 2017-1-BE01-KA201-024775 εκτός του ΚΕ.Σ.Υ. Ευβοίας συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

Logopsycom, ΒΕΛΓΙΟ
Formation 3.0 – Rhéatis, ΓΑΛΛΙΑ
CIVIFORM, ΙΤΑΛΙΑ
Πανεπιστήμιο Πιτέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
DLBC, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Επίσης, ως συνδεδεμένοι εταίροι στο έργο συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

FFDys, ΓΑΛΛΙΑ
Les Apprimeurs, ΓΑΛΛΙΑ
Dyspraxia Ireland, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Romanian Association for Children with Dyslexia, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΙΜΕΓΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ

Close