Αρχική σελίδα

Η επιστημονική παρέμβαση στην δυσλεξία και το έργο MOOC Dys στα πλαίσια του Erasmus+

Στον ευρύ κύκλο των Μαθησιακών Δυσκολιών εντάσσεται και η Δυσλεξία η οποία συνιστά, σύμφωνα με όλους τους ερευνητές, τη σοβαρότερη μορφή δυσκολίας κυρίως στην επεξεργασία και χρήση του γραπτού λόγου. Οι αδυναμίες στη γραφή, με αντιστροφές, παραλήψεις και προσθήκες γραμμάτων ή και συλλαβών, οι δυσκολίες στην ανάγνωση και συχνά στα μαθηματικά, καθώς και οι δυσκολίες προσανατολισμού και οργάνωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, καθιστούν αναγκαία την εκπαιδευτική παρέμβαση για την υπέρβαση αυτών των δυσκολιών. Στην προσπάθεια αυτή, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με το πλήθος των συνεχώς εξελισσόμενων εφαρμογών τους, έρχονται να υποστηρίξουν δημιουργικά τον δυσλεκτικό μαθητή. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα hardware και software, η ψηφιακή τεχνολογία βοηθά τον μαθητή να διεκπεραιώνει με ασφάλεια τις σχολικές του υποχρεώσεις, εξασκεί με παιγνιώδη τρόπο τις γενικές αντιληπτικές του ικανότητες, ενώ του προσφέρει και μια σειρά υποστηρικτικών προγραμμάτων για την οργάνωση των καθημερινών του υποχρεώσεων.
Μέσα από τις υπο-δράσεις του έργου που περιλαμβάνουν:
α. Την δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας MOOC
β. Την δημιουργία καινοτόμου υλικού εκπαίδευσης για χρήση από μαθητές με δυσλεξία
γ. Την υποστήριξη μαθητών με δυσλεξία όπως και των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης που εμπλέκονται μαζί τους
το έργο επιδιώκει να δώσει με συστηματικό τρόπο μία μεθοδολογία υποστήριξης μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και γονέων.

Close